Hoạt động của Saigondepot

Các hoạt động diễn ra tại SAIGONDEPOT như sinh nhật công ty, khai trương showroom, Year&Party, teambuilding, bản tin vui vẻ, tổng kết năm.