Golden Tower – Ngọc Phú Investment

Golden Tower – Ngọc Phú Investment


Dự án Description
  • 0

Golden Tower là một trong những công trình hiện đại thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu, thiết kế xây dựng sàn dự ứng lực công nghệ cao theo tiêu chuẩn công nghệ Bắc Mỹ, độ chống đất đạt 7 độ richter.

Địa chỉ:

6 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Loại dự án:

Cao ốc văn phòng

TIẾN ĐỘ CHUNG
100%
Giai đoạn 1
100%
Giai đoạn 2
100%
Giai đoạn 3
100%