Hệ Thống Rạp Chiếu Phim Galaxy Cinema

Hệ Thống Rạp Chiếu Phim Galaxy Cinema


Dự án Description
  • 0

Rạp Chiếu Phim Galaxy là một trong những rạp chiếu phim tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Đến Galaxy tận hưởng siêu phẩm Hollywood!

Địa chỉ:

TP. HCM

Loại dự án:

Rạp chiếu phim

Chi phí dự án:

$100,000

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân

TIẾN ĐỘ CHUNG
81%
Giai đoạn 1
85%
Giai đoạn 2
75%
Giai đoạn 3
85%