Bệnh Viện Đại Học Y Dược TP.HCM

Bệnh Viện Đại Học Y Dược TP.HCM

Loại dự án : Bệnh viện

Địa chỉ       : 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

Chủ đầu tư : Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM