Golden Tower – Ngọc Phú Investment

Golden Tower - Ngọc Phú Investment

Golden Tower là một trong những công trình hiện đại thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu, thiết kế xây dựng sàn dự ứng lực công nghệ cao theo tiêu chuẩn công nghệ Bắc Mỹ, độ chống đất đạt 7 độ richter.

    Loại dự án: Cao ốc văn phòng

    Địa chỉ: 6 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM