Hệ Thống Rạp Chiếu Phim Galaxy Cinema

Hệ Thống Rạp Chiếu Phim Galaxy Cinema

    Loại dự án : Rạp chiếu phim

    Địa chỉ : TP. HCM

    Chủ đầu tư : Công ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân