Khách Sạn Sofitel

Khách Sạn Sofitel

    Loại dự án: Khách sạn

    Địa chỉ: 17 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM