Resort Victoria Hội An

Resort Victoria Hội An

Loại dự án: Resort

Địa chỉ: Biển Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam