Trường Quốc Tế Việt Mỹ TAS

Trường Quốc Tế Việt Mỹ TAS

    Loại dự án : Trường học

    Địa chỉ : 172-180 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM

    Chủ đầu tư : Trường Quốc Tế Việt Mỹ