Xả nhấn inox (không xả tràn) MOEN 21042-30

Bạn đã thêm sản phẩm này vào giỏ hàng: